Manifestul scenei culturale independente

RO/RU

*Va invităm să discutăm manifestul împreună la data de 1 noiembrie 2020, ora 15:00 online, sau fizic (Zpatiu, str. Sciusev 103).

1. Modelul de organizare

2. Infrastructură culturală

3. Forme de activitate

4. Valori comune

5. Sursele de finanțare

DEFINIȚIE

Scena Culturală Independentă din Republica Moldova

În Republica Moldova activează un număr mare de inițiative și organizații culturale independente, reunite sub un concept mai larg al Scenei Culturale Independentesector cultural, constituit din organizații neguvernamentale neafiliate politic și inițiative necomerciale, care își desfășoară activitatea într-un mod autonom, fără imixtiunea statului sau sectorului comercial în politica sa curatorială și editorială.

1. Modelul de organizare

Celula de bază a scenei o reprezintă lucrătoarele și lucrătorii independenți din sfera culturii implicați în procesul de producție a unor bunuri culturale, fie în coordonarea unor proiecte și/sau instituții.

Membrii scenei se ghidează după următoarele principii de lucru:

– autoorganizare

Autonomia este una din funcțiile importante, care face posibilă autoorganizarea. În dependență de resursele disponibile (umane, de timp, de spațiu, financiare, informaționale ș.a.), lucrul autonom transpus în practică ar putea asigura o reziliență mai mare scenei culturale.

non-ierarhie

Întreaga activitate a platformei se va desfășura în baza unei structuri non-ierarhice și reprezentative. Membrii platformei pot să delege un membru în board pentru a lua decizii în numele lor. Deciziile se adoptă în baza unui consens general, iar în cazul lipsei acestuia – prin vot.

transparență

Membrii coaliției au dreptul de a fi informați (au acces la informațiile legate de procesele în desfășurare și deciziile ce urmează a fi adoptate).

colaborare

Platforma încurajează dezvoltarea unor relații de colaborare între membrii săi și contribuie la formarea unui mediu non-competitiv, în vederea realizării unor acțiuni comune.

solidaritate

Membrii coaliției se ajută și se susțin reciproc.

2. Infrastructura culturală

Ne dorim o infrastructură care să corespundă necesităților actorilor culturali independenți, ce ar include atât spații publice din centrul localității sau din cartiere, cât și spațiile instituțiilor culturale publice.

Rolul Scenei Culturale Independente constă în elaborarea unor forme de guvernare a bunurilor publice ce ar asigura un acces democratic la infrastructura culturală existentă (în baza unei colaborări și cu scopul creării unor evenimente de utilitate publică) și ar contribui la crearea noilor spații pentru cultură în diverse localități (din contul spațiilor publice disponibile etc.), pentru inițiative și organizații culturale independente.

Exemple de platforme culturale independente și spații alternative de artă

Casa Zemstvei

Inițiat în 2012, Centrul Cultural de la Casa Zemstvei a ajuns să funcționeze ca o platformă independentă, bazată pe incluziune, deschidere, accesibilitate și auto-organizare. Acesta contribuie la diversificarea vieții culturale din Chișinău și oferă o nouă înțelegere a rolului pe care-l pot avea cultura și angajamentul civic în Moldova. De atunci, mai multe inițiative cu profil divers s-au regăsit la Zemstvei, unde și-au putut desfășura activitățile în baza unui acord cu administrația MNEIN și , au creat relații, crescând comunitățile și publicul interesat de evenimente de artă contemporană și cultură alternativă. Anual, ele organizează aproximativ 150 de evenimente cu participarea a peste 8000 de oameni, oferind un program divers, de la festivaluri de film, expoziții de artă, lecturi, concerte ale muzicienilor locali și străini și performance-uri, până la dezbateri, ateliere și școli de vară.

https://zpatiu.wordpress.com/

Apartamentul Deschis

Apartamentul Deschis este o replică funcţională a unui apartament de tip socialist, elaborat de artistul vizual Ștefan RUSU pentru a reprezenta identitatea proiectului Chioșc.

Punctul de plecare în elaborarea designului a fost preocuparea pentru a expune public spaţiul privat al unui apartament limitat de standardele societăţii socialiste. Fenomenul blocurilor sociale este unul caracteristic ţărilor post-comuniste din Estul Europei şi care încă domină peisajul urban şi definesc identitatea spaţiului public.

http://chiosc.oberliht.com/apartament/

Buncher (Facultatea Arte Plastice, Decorative și Design / AMTAP)

BUNKER – un spațiu cultural alternativ de educație și galerie studențească de artă inaugurat în anul 2015 la inițiativa Asociației Oberliht și Centrului pentru Artă Contemporană, Chișinău [ksa:k] – un proiect realizat în parteneriat cu Facultatea Arte Plastice (AMTAP) în cadrul proiectului KunsTraume, susținut de Goethe-Institut din București. Între 2015-2019 BUNKER a găzduit programe educaționale (ateliere de lucru creativ și seminare) alături de evenimente și prezentări publice organizate în colaborare cu studenți și profesori, artiști, curatori și manageri culturali din Republica Moldova și din alte țări.

https://www.facebook.com/Buncher-1353817721348051

teatru-spălătorie este o inițiativă artistică independentă care a apărut în 2010 din necesitatea de a crea în mod consecvent producții artistice care ar reflecta critic, ar pune în discuție problemele cu care se confruntă societatea contemporană moldovenească și nu numai; este o platformă pentru promovarea artei cu un discurs asumat politic în Republica Moldova. 

Din 2010 pînă în 2017 teatru-spălătorie însemna și un spațiu în care producea și prezenta propriile spectacole, lecturi, organiza discuții cu artiste și artiști locali și internaționali, avea un program de rezidență artistică. Era locul unde diferite inițiative independente se puteau întâlni, iniția discuții pe subiecte ce țin de comunitatea LGBTQI+, feminism, justiție socială. Pentru a putea supraviețui și plăti chiria sălii de teatru, echipa teatrului-spălătorie administra și un bar – barul Spălătorie. 

În 2017 teatru-spălătorie a renunțat la spațiu și a continuat ca un colectiv de teatru politic.

https://www.spalatorie.md/

3. Forme de activitate

Desfășurarea unor activități de advocacy în domeniul culturii (elaborarea unor recomandări și propuneri de îmbunătățire a cadrului legal în vederea creării unor condiții mai bune de activitate pentru sectorul cultural independent, participarea la procesul elaborării politicilor culturale, dezvoltarea unui dialog cu instituțiile publice de cultură etc.).

Inițierea unor activități de informare și educare a publicului larg, și de cercetare în domeniul sectorului cultural independent (crearea unor platforme virtuale de informare a publicului, desfășurarea unor proiecte educaționale, elaborarea unor studii etc.).

Susținerea inițiativelor culturale independente din Republica Moldova (consiliere juridică și mentorat, oferire de garanții de ordin financiar / sponsorizare fiscală, oferire de spațiu și echipamente etc.)

Colaborarea pe plan internațional și crearea unor rețele de susținere mutuală.

4. Valorile comune

Rolul nostru de inițiative culturale este de a educa și a contribui la dezvoltarea gândirii critice, de a chestiona discursurile dominante și a crea o societate solidară contribuind la coeziunea socială și totodată de a da voce celor marginalizate și marginalizați. Platforma promovează arta și cultura civică ce propune o alternativă discursurilor oficiale și formelor de artă comercializate, încurajând experimentul și inovația.

Libertatea de exprimare în artă

Ne dorim să promovăm libera exprimare prin artă și să contribuim la crearea condițiilor necesare unei libere exprimări în Republica Moldova și în regiune (dezvoltarea unor resurse informaționale, susținerea unor spații alternative de artă, ajustarea cadrului legal, colaborarea cu inițiative similare din regiune etc.).

Diversitatea culturală

Credem că diversitatea culturală trebuie să stea la baza unei societăți democratice. E nevoie de diverse forme de exprimare culturală și modalități de a face cultură. Cu cât scade această diversitate, cu atât mai mult ni se limitează creativitatea și libertatea de exprimare ca cetățeni/e și, prin urmare, se stopează evoluția noastră din punct de vedere cultural, social, economic și politic.

Solidaritate și angajament civic

Ne angajăm să contribuim la eliminarea inegalității sociale și să ne solidarizăm cu cei/cele supuși/se nedreptăților. Susținem angajamentul civic ca o formă de implicare în treburile publice, dincolo de rolurile și profesiile noastre.

Suntem conștienți/conștiente de caracterul interconectat al tuturor sferelor din societate. De aceea, ne asumăm o poziție intersecțională, care presupune că lupta pentru sfera culturală independentă este și o luptă pentru o lume mai egală, justă și echitabilă.

5. Sursele de finanțare

Platforma activează în baza diverselor surse de finanțare, care includ dar nu se limitează la cotizații de membru, programe publice de finanțare și granturi oferite de fundații locale și internaționale, donații private, campanii de crowdfunding, mecanismul 2% și altele, proveniența cărora nu contravine setului de valori adoptate de platformă.

PRIORITĂȚI

– Asigurarea unei vizibilității mai mari activităților desfășurate de membrii CSCI

 1. Crearea unei platforme web (cu scopul extinderii vizibilității scenei)
 2. integrarea unui calendar comun de activități (cu scopul interconectării membrilor CSCI)

– Inițierea de campanii de advocacy în domeniul culturii:

 1. Îmbunătățirea regulamentului de finanțare a proiectelor culturale (participarea în grupurile de lucru ale MECC)
 2. Inițierea unor discuții publice pe marginea Legii Statutul Artistului (asigurarea artiștilor independenți cu o protecție socială)
 3. Crearea Fondului Culturii (îmbunătățire mecanismului de finanțare a activităților culturale din fondurile publice)
 4. Elaborarea unei strategii culturale incluzive pentru mun. Chișinău (cartografierea resurselor culturale în Mun. Chișinău)
 5. Participarea la grupurile de lucru create de MECC în vederea actualizării Strategiei Culturale pentru anul 2030
 6. Inițierea unui dialog cu instituțiile culturale publice în vederea dezvoltării unor noi colaborări.

– Colaborare și lucru în rețea pe plan local, national și international

 1. Atragerea fondurilor locale / naționale / internaționale
 2. Identificarea resurselor pentru menținerea spațiilor în Casa Zemstvei
 3. Crearea Centrului Național de Artă Contemporană și Cultură Civică (CNACCC)
 4. Dezvoltarea unor parteneriate strategice în vederea diversificării resurselor (informaționale, know-how, de spațiu etc.)
 5. Facilitarea unui dialog între scena culturală independentă și finanțatorii internaționali pentru o mai bună cunoaștere a necesităților și problemelor cu care se confruntă inițiativele artistice independente.

INVITAȚIE / APEL LA ACȚIUNE

Vă invităm să vă alăturați Coaliției Sectorului Cultural Independent și să distribuiți manifestul. Pentru a adera la platformă vă rugăm să completați formularul din acest (link)

Va invităm să discutăm manifestul împreună la data de 1 noiembrie 2020, ora 15:00 online, sau fizic (Zpatiu, str. Sciusev 103).

* Acest apel public vine în completarea demersului comun înaintat de 7 organizații culturale în luna iulie 2019 în adresa Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al RM, și în susținerea petiției înaintate de AO Art-Labyrinth către Ministrul Educației, Culturii și Cercetării pe 24 ianuarie 2020. Astfel se exprimă nevoia dezvoltării dialogului pornit în anul 2013 și reluat în iulie 2019, în vederea îmbunătățirii condițiilor de activitate a organizațiilor și inițiativelor culturale independente din Moldova.

RU

Публичное обсуждение Манифеста Коалиции Независимого Сектора Культуры Республики Молдова: 01 НОЯБРЯ, 15:00- Оффлайн в Zpatiu, ул. Щусева 103/ Онлайн в ZOOM

Манифест независимой культурной сцены

1. Модель организации

2. Культурная инфраструктура

3. Формы деятельности

4. Общие ценности

5. Источники финансирования

Определение

Независимая культурная сцена Республики Молдова

В Республике Молдова существует много инициатив и независимых культурных организаций, связанных между собой более широким понятием независимой культурной сцены: культурный сектор неправительственных политически неангажированных организаций и некоммерческих инициатив, которые работают автономно без вмешательства государства или коммерческого сектора в редакционную политику или в кураторство.

1. Модель организации

Базовая ячейка сцены представлена независимыми работницами и работниками культурной сферы, которые вовлечены в производство культурных единиц, в частности координацию разного рода проектов и/или учреждений.

Члены сцены руководствуются следующими принципами в работе:

— самоорганизация

Автономность — одна из важных функций, обеспечивающая самоорганизацию. В зависимости от доступных ресурсов (человеческих, временных, пространственных, информационных и др.), автономная работа на практике может обеспечить наибольшую устойчивость культурной сцены.

отсутствие иерархии

Вся деятельность платформы осуществляется на основе неиерархической представительской структуры. Члены платформы могут делегировать члена в собрание для принятия решения от их имени. Решения принимаются общим консенсусом, в случае его недостижения — голосованием.

транспарентность/ясность

У членов коалиции есть право быть информированными (у них есть доступ к информации, связанной с текущими процессами и с готовящимися к принятию решениями).

сотрудничество

Платформа поощряет развитие сотрудничества между своими членами и способствует формированию неконкурентной среды с точки зрения совместных действий

— солидарность

Члены коалиции помогают и поддерживают друг друга.

2. Культурная инфраструктура

Мы хотим, чтобы инфраструктура соответствовала потребностям независимых культурных деятелей и состояла как из открытых общественных пространств в центре населённого пункта или его района, так и из пространств на базе культурных учреждений.

Роль независимой культурной сцены состоит в разработке форм управления общественными единицами, что обеспечит всеобщий доступ к существующей культурной инфраструктуре (на основе сотрудничества и с целью создания общественно полезных мероприятий) и поспособствует созданию новых культурных пространств в различных населённых пунктах (из доступных общественных пространств и т. д.) для независимых культурных инициатив и организаций.

Примеры независимых культурных платформ и альтернативных пространств для искусства:

Дом земства

Основанный в 2012 году, культурный центр дома земства выступает в роли независимой платформы, основанной на инклюзивности, открытости, доступности и самоорганизации. Он способствует разнообразию культурной жизни Кишинёва и переосмысляет роль, которую может играть культура и гражданская деятельность в Молдове. С тех пор всё больше разнообразных инициатив нашли себя в доме земства, где могли вести свою деятельность на основании договора с администрацией Национального музея этнографии и естественной истории, настроили взаимодействие, развивая сообщества и публику, интересующуюся современным искусством и альтернативной культурой. Ежегодно они организуют около 150 мепроприятий с участием около 8 тысяч человек: от кинофестивалей, художественных выставок, лекций и концертов местных и зарубежных музыкантов, перформансов до дебатов, творческих лабораторий и летних школ.

https://zpatiu.wordpress.com/

Открытая квартира

Открытая квартира — это копия квартиры социалистического типа, созданная художником Штефаном Русу, представляющая собой проект «Киоск».

Отправной точкой в разработке дизайна стал замысел публично выставить частное пространство одной квартиры согласно стандартам социалистического общества. Феномен социального жилья, характерный для посткоммунистических стран Восточной Европы, до сих пор доминанта городского пейзажа, определяющая идентичность общественного пространства.

http://chiosc.oberliht.com/apartament/

Бункер (Факультет изящных искусств, дизайна / Академия музыки, театра и изящных искусств)

«Бункер» — альтернативное культурно-образовательное пространство и студенческая галерея искусства, созданная в 2015 году по инициативе ассоциации молодых художников «Оберлихт» и Кишинёвского центра современного искусства [ksa:k]. Это партнёрский проект с Факультетом изящных искусств Академии музыки, театра и искусств в рамках проекта KunsTraume, поддержанного Бухарестским институтом Гёте. С 2015 по 2019 г. «Бункер» послужил местом для образовательных программ (семинаров и творческих лабораторий), а также для мероприятий и презентаций, организованных в сотрудничестве со студентами, преподавателями, художниками, кураторами и культурными менеджерами из Молдовы и других стран.

Театр Spălătorie — независимая художественная инициатива, появившаяся в 2010 году для создания художественных работ, отвечающих собственным идеям и принципам, запускающих обсуждение проблем, с которыми сталкивается современное молдавское общество и не только; это платформа для продвижения искусства с политическим дискурсом в Молдове. С 2010 по 2017 годы театр Spălătorie представлял собой и пространство, в котором создавались и были представлены публике собственные спектакли, чтения, дискуссии с местными и зарубежными художницами и художниками; в котором также была и программа художественных резиденций. Это было местом для разного рода независимых инициатив и дискуссий на темы, связанные с сообществом ЛГБТКИ+, феминизмом, социальной справедливости. Команда театра заведовала баром Spălătorie, доходы которого покрывали арендную плату за помещение и помогали театру выживать. В 2017 году театр Spălătorie отказался от собственного пространства, оставшись коллективом, который продолжает заниматься политическим театром.

3. Формы деятельности

Проведение мероприятий по защите общественных интересов (эдвокаси) в сфере культуры (разработка рекомендаций и предложений об улучшении законодательства с точки зрения  создания лучших условий для деятельности в независимом культурном секторе, участие в процессе разработки культурной политики, развитие диалога с общественными учреждениями культуры и т. д.).

Запуск некоторых мероприятий по информированию и просвещению широкой общественности, а также по исследования независимого культурного сектора (создание виртуальных платформ по информированию общественности, проведение образовательных проектов, исследований).

Поддержка независимых культурных инициатив в Молдове (юридическая консультация и менторство, предложение гарантий финансового характера / налоговые послабления (налоговое спонсорство), предложение пространства, оборудования и пр.)

Сотрудничество на международном уровне и создание сетей взаимопомощи.

4. Общие ценности

Роль культурных инициатив представляет собой вклад в развитие критического мышления, состоит в просвещении и выявлении доминирующего дискурса, создании солидарного общества, способствуя сплочённости и в то же время обеспечивая право голоса обособленным людям. Платформа активно поддерживает искусство и гражданскую культуру, предлагающую альтернативу официальному дискурсу и коммерциализированным формам искусства, поощряя инновации и эксперименты.

Свобода выражения в искусства

Мы хотим поддержать свободное самовыражение через искусство и способствовать созданию необходимых условий для свободного самовыражения в Республике Молдова и в регионе (развитие информационных ресурсов, поддержка альтернативных художественных пространств, регулирование законодательства, сотрудничество с подобными инициативами из региона и т. д.).

Культурное разнообразие

Мы верим, что культурное разнообразие должно быть основой демократического общества. Нужны различные формы культурного самовыражения и способы творить. Насколько падает уровень разнообразия, настолько ограничивается уровень креативности и свободы самовыражения, вследствие чего наша эволюция как граждан останавливается с культурной, социальной, экономической и политической точек зрения.

Солидарность и гражданская вовлечённость

Обязуемся способствовать устранению социального неравенства и проявлять солидарность с теми, кто терпит несправедливость. Поддерживаем гражданскую вовлечённость в общественные дела вне зависимости от наших профессий и ролей.

Мы осознаём взаимосвязь всех сфер жизни общества. Поэтому мы занимаем межсекторную позицию, которая предполагает, что борьба за независимую культурную сферу является борьбой за более равный и справедливый мир.

5. Источники финансирования

Платформа существует благодаря разным источникам финансирования, которые включают, но не ограничиваются членскими взносами, общественными программами финансирования и грантами, предоставленными местными и международными фондами, частными пожертвованиями, кампаниями краудфандинга, механизмом 2% и др., происхождение которых не противоречит принятым платформой ценностям.

Приоритеты

— Обеспечение большей видимости мероприятий, проводимых членами () независимой культурной сцены

 1. Создание web-платформы (с целью расширения видимости сцены)
 2. Создание объединённого календаря мероприятий (с целью взаимодействия членов CSCI)

— Запуск кампаний по защите общественных интересов (эдвокаси) в сфере культуры:

 1. Улучшение регламента финансирования культурных проектов (участие в рабочих группах при Министерстве просвещения, культуры и исследований)
 2. Запуск общественной дискуссии о законе о статусе художника (социальное обеспечение независимых художников)
 3. Создание Культурного фонда (улучшение механизма финансирования культурных мероприятий из публичных фондов)
 4. Разработка инклюзивной культурной стратегии для г. Кишинёва (картография культурных ресурсов в Кишинёве)
 5. Участие в рабочих группах, созданных министерством, для актуализации Культурной стратегии 2030
 6. Запуск диалога с общественными культурными учреждениями для развития сотрудничества.

— Сотрудничество и работа сети на местном, национальном и международном уровнях:

 1. Привлечение местных, национальных и международных фондов
 2. Выявление ресурсов для поддержки пространств в Доме земств
 3. Создание Национального центра современного искусства и гражданской культуры (CNACCC)
 4. Развитие стратегического партнёрства для диверсификации ресурсов (информационных, ноу-хау, пространств и т. д.)
 5. (Фасилитаторство) диалога между независимой культурной сценой и международными донорами для лучшего понимания нужд и проблем, с которыми сталкиваются независимые художественные инициативы.

Приглашение

Приглашаем вас на Публичное обсуждение Манифеста Коалиции Независимого Сектора Культуры Республики Молдова, 01 НОЯБРЯ, 15:00- Оффлайн в Zpatiu, ул. Щусева 103/ Онлайн в ZOOM

Tакже, приглашаем присоединиться к Коалиции независимого культурного сектора и распространить манифест. Чтобы стать частью платформы, заполните форму по ссылке и мы оповестим вас о следующей встрече членов.

* Это публичное заявление дополняет общее постановление, направленное в адрес Министерства просвещения, культуры и исследований РМ, подписанное семью культурными организациями в июле 2019 года в поддержку петиции, исходящей от ассоциации «Арт-лабиринт». Таким образом выражается необходимость развития диалога, запущенного в 2013 году и возобновлённого в июле 2019 года с целью улучшения условий деятельности независимых культурных инициатив и организаций Молдовы.

Published by

theteatru

Two young moldavian theatre critics, who are in love with theatre

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s