Alternative alternative – o prezentare de Jorg Scheller [CH]/ Alternative Alternatives – a presentation by Jorg Scheller [CH]

– scroll down for English –

Vineri, 12 mai 2023, ora 19:00, Zpațiu (Casa Zemstvei, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

Vezi aici înregistrarea video a prezentării.

În societățile occidentale postmoderne „cultura alternativă” a fost asociată, în mod obișnuit, cu grupuri și mișcări emancipatoare, nonconformiste. Astăzi, situația este oarecum diferită. De la „fapte alternative” la „alt-right” american la partidul populist de dreapta „Alternativa pentru Germania” – termenul „alternativă” a fost însușit și este din ce în ce mai folosit în scopuri reacționare, revanșiste în războaiele (alternative?) culturale. În acest context, prelegerea discută ce înseamnă „alternativă” în contexte internaționale mai largi și cum ar putea arăta alternativele la noile „alternative”. Poate fi „alternativa” însușită din nou și, dacă da, cum? Sau termenul a devenit contaminat? Cine are autoritatea interpretativă și există oare astfel de autoritate?

În perioada 12-15 mai 2023, CSCI din RM organizează un atelier de curatoriat în artă, care va fi facilitat de Jörg Scheller pentru partenerii și participanții în cadrul programului SCA2023 / Spații Culturale Alternative. În cadrul acestuia vor fi discutate modalități de prezentare a artei contemporane pentru publicul larg, metode de lucru artistic în mediul rural și identificate răspunsuri la întrebarea: Alternativ la ce?

Jörg Scheller [CH] este profesor de istoria artei la Universitatea de Arte din Zurich, Elveția, și profesor invitat la Universitatea de Arte din Poznan, Polonia. În prezent, conduce proiectul de cercetare „Arta contemporană, consolidarea păcii și cultura populară în Europa de Est”, finanțat de Fundația Națională pentru Știință Elvețiană. El colaborează în mod regulat cu ziare și reviste precum Neue Zürcher Zeitung, DIE ZEIT, revista Frieze, printre altele, și este editorialist la Stuttgarter Zeitung și Psychologie Heute. La 14 ani, era deja pe scenă cu o trupă de metal. Astăzi, conduce un serviciu de livrare de heavy metal cu duo-ul de metal Malmzeit. În plus, Scheller este un antrenor de fitness certificat. Cele mai recente publicații ale sale de carte includ „Identity in the Twilight. Perspectives for an Open Society” (2021, nominalizată pentru lista scurtă a Premiului Tractatus) și „(Un)Check Your Privilege. How the Debate about Privilege Prevents Justice” (2022). Vedeți aici mai mult din biografie: www.joergscheller.de


Atelierul de curatoriat în arta este organizat în cadrul programului SCA2023 / Spații Culturale Alternative de CSCI din RM în parteneriat cu CAP „Al. Plămădeală” și Asociația Oberliht, cu suportul NDF și este găzduit de Zpațiu.

Friday, May 12, 2023, 19:00, Zpace (House of  Zemstvo, 103 Al. Șciusev str., Chisinau)

See the video recording of the presentation here.

In postmodern Western societies, “alternative culture” was commonly associated with emancipatory, nonconformist groups and movements. Today, the situation is somewhat different. From “alternative facts” to the American “alt-right” to the right-wing populist party “Alternative for Germany” – the term “alternative” has been appropriated and is increasingly used for reactionary, revanchist purposes in (alternative?) culture wars. Against this background, the lecture discusses what “alternative” means in broader international contexts and how alternatives to the new “alternatives” might look like. Can “alternative” be reappropriated, and if so, how? Or has the term become contaminated? Who has the interpretive authority and does such an authority exist at all?

CSCI from the Republic of Moldova is organising a curatorial workshop in contemporary art, which will be facilitated by Jörg Scheller between May 12-15, 2023, for partners and participants in the SCA2023 / Alternative Cultural Spaces program. In its frame ways of presenting contemporary art to the general public, methods of artistic work in the rural environment will be discussed and answers to the question: Alternative to what? will be identified.

Jörg Scheller [CH] is Professor of Art History at the Zurich University of the Arts, Switzerland, and Visiting Professor at the Poznan University of the Arts, Poland. Currently he is heading the research project “Contemporary Art, Peacebuilding, and Popular Culture in Eastern Europe,” funded by the Swiss National Science Foundation. He regularly contributes to newspapers and magazines such as the Neue Zürcher Zeitung, DIE ZEIT, frieze magazine, among others, and is a columnist for the Stuttgarter Zeitung and Psychologie Heute. As a 14-year-old he was already on stage with a metal band. Today, he runs a heavy metal delivery service with the metal duo Malmzeit. Besides, Scheller is a certified fitness trainer. His latest book publications include “Identity in the Twilight. Perspectives for an Open Society” (2021, nominated for the Tractatus Prize shortlist) and “(Un)Check Your Privilege. How the Debate about Privilege Prevents Justice” (2022). www.joergscheller.de


The curatorial workshop in contemporary art is organised within the SCA2023 / Alternative Cultural Spaces program by CSCI din RM in partnership with CAP “Al. Plămădeală” and Oberliht Association, with the support of the NDF and is hosted by Zpace.

Advertisement